Bez kategorii

palace, justice, brussels-4781576.jpg

Nieważność umowy kredytu CHF – wygrana z mBank S.A.

Dziś opublikowany został wyrok w kolejnej sprawie prowadzonej przez kancelarię przeciwko mBank S.A. w przedmiocie uznania umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego za nieważną. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt III C 826/19) podzielił naszą argumentację co do nieważności umowy kredytu, stwierdzając, że nieważność ta zachodzi na wielu płaszczyznach, zaczynając od niezgodności tak ukształtowanej umowy z naturą stosunku zobowiązaniowego w postaci umowy kredytu, przez rażące naruszenie przez bank interesów …

Nieważność umowy kredytu CHF – wygrana z mBank S.A. Read More »

palace, justice, brussels-4781577.jpg

Kolejna wygrana z bankiem – umowa kredytu CHF zawarta z mBank S.A. nieważna

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa apelacyjna przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie (sygn. akt VI ACa 431/21), na której Sąd Apelacyjny rozpoznał apelację mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.03.2021 r. sygn. akt XXV C 1160/19 pozbawiającego wykonalności w całości wystawiony przez mBank S.A. przeciwko klientowi naszej kancelarii bankowy tytuł egzekucyjny opiewający na kwotę 1.171.695,01 zł należności głównej powiększonej o odsetki. Sąd Okręgowy …

Kolejna wygrana z bankiem – umowa kredytu CHF zawarta z mBank S.A. nieważna Read More »

money, cash, bills-496229.jpg

Wygrana w sprawie frankowej z Bankiem Millennium S.A. na ponad 500.000 zł

Miło mi przekazać informację, że w dniu 05.10.2021 r. kancelaria wygrała dla klientki i przy jej współpracy sprawę przeciwko Bankowi Millennium S.A. w sprawie kredytu indeksowanego do CHF. Bank, zgodnie z nieprawomocnym jeszcze wyrokiem, ma obowiązek zwrócić kredytobiorcy kwotę 488 799,61 zł należności głównej powiększoną o odsetki koszty procesu. Co więcej, sąd uznał umowę kredytu za nieważną w całości, zaś w uzasadnieniu ustnym motywów rozstrzygnięcia …

Wygrana w sprawie frankowej z Bankiem Millennium S.A. na ponad 500.000 zł Read More »

us supreme court building, washington dc, gov-2225766.jpg

Kredyt w CHF – czas odkurzyć stare sprawy (skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego)

Bardzo ucieszyła mnie informacja o tym, że Minister Sprawiedliwości uznał za konieczne wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w prawomocnie zakończonej na niekorzyść konsumenta sprawie dotyczącej kredytu „frankowego”. Przyznam, że taki pomysł chodził za mną od dłuższego czasu, jednakże ktoś mnie w tym uprzedził, ale dobrze, bo przynajmniej ścieżka prawna zostanie w ten sposób przetarta. Powyższe oznacza, że nie tylko przedstawiciele władzy dostrzegają problem frankowiczów, lecz również to, że istnieje nadzieja na wzruszenie …

Kredyt w CHF – czas odkurzyć stare sprawy (skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego) Read More »

law, justice, flag-6598281.jpg

Kredyt CHF – czy pozew przeciwko bankowi to wysokie ryzyko?

Ryzyko występuje w każdym procesie sądowym, a jeśli ktoś twierdzi, że daną sprawę wygra w 100%, to należy mieć ograniczone zaufanie do takiej osoby. Jakie jednak jest ryzyko w sprawie roszczeń z tytułu kredytu w CHF? Oczywiście sprowadza się ono do ewentualnie koniecznych do poniesienia kosztów postępowania, na które składają się koszty sądowe (przede wszystkim opłata od pozwu, opłaty od wniosków o uzasadnienia, koszty opinii biegłych i ewentualne koszty stawiennictwa świadków …

Kredyt CHF – czy pozew przeciwko bankowi to wysokie ryzyko? Read More »

coins, banknotes, money-1726618.jpg

Kredyt w CHF – zawieszenie spłat rat na czas postępowania sądowego

Co do zasady O zasadności występowania do sądów z powództwami dotyczącymi problemów związanych z nieuczciwymi warunkami tzw. kredytów frankowych raczej nikogo nie trzeba obecnie przekonywać, choć niejednolitość orzecznictwa, wciąż nierozwiązana przez Sąd Najwyższy (patrz oczekiwanie na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21), skutkuje czasowym wstrzymywaniem się niektórych osób z podjęciem tego kroku z obawy ryzyka przegrania procesu i związanych z tym kosztów. O ile truizmem jest twierdzenie, …

Kredyt w CHF – zawieszenie spłat rat na czas postępowania sądowego Read More »

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu

W ostatnim czasie zaczął narastać problem z terminowością deweloperów z wydawaniem nowo budowanych lokali, często opóźnienia te wynoszą od kilku do nawet kilkunastu miesięcy. Deweloperzy różnie tłumaczą takie sytuacje, najczęściej powołują się na niekorzystne warunki pogodowe, a coraz częściej na problemy kadrowe, jednakże z doświadczenia kancelarii wynika, że przyczyna opóźnień leży głównie po stronie dewelopera, gdyż coraz częstszą praktyką jest zapewnianie klientów przez deweloperów o krótkich terminach ukończenia inwestycji, …

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu Read More »

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z egzekucją na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

Niniejszy wpis powstał na podstawie spraw, z którymi w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć kancelarii, a które niezwykle rzadko trafiają na wokandę i stąd znajomość tematu, zarówno po stronie klientów, co do przysługujących im praw, jak i po stronie samych pełnomocników, co do możliwości udzielenia pomocy prawnej klientom dotkniętym bezprawną egzekucją ze strony banku, jest niewielka, choć problem wydaje się poważny. Otóż, coraz częściej w ostatnim czasie kancelaria …

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z egzekucją na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego Read More »

Kredyt CHF – wyrok TSUE w sprawie C-260/18

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-260/18, w ramach którego udzielił odpowiedzi na cztery pytania prejudycjalne Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie wątpliwości, jakich Sąd Okręgowy nabrał w wyniku rozpoznawania sprawy roszczeń kredytobiorców względem banku z tytułu umowy kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego (CHF). Wnioski ww. wyroku są następujące: 1) Artykuł 6 ust. 1 dyrektywy Rady …

Kredyt CHF – wyrok TSUE w sprawie C-260/18 Read More »

Scroll Up