Cennik

„Ile adwokat bierze za sprawę?”, „ile kosztuje adwokat?”, „tani adwokat Gdańsk”, „tani adwokat Trójmiasto”

To są najczęściej zadawane w sieci pytania przez osoby poszukujące profesjonalnej pomocy prawnej z Gdańska i Trójmiasta.

Odpowiedź na pytanie o koszty pomocy prawnej wymaga w pierwszej kolejności zaznaczenia, że jest to uzależnione od wielu czynników.

Po pierwsze, każda sprawa jest wyceniana indywidualnie.

Truizmem jest twierdzenie, że nie ma dwóch takich samych spraw, ale prawda ta potwierdza się niemal zawsze.

Mimo bowiem podobieństw, np. w sprawach o zapłatę z faktury, weryfikacji wymaga to, czy i jaka umowa łączyła strony, jaki materiał dowodowy klient posiada, a wreszcie, jaki jest przewidywany czas trwania postępowania oraz możliwość skutecznej egzekucji zapadłego w sprawie wyroku.

Oczywiście, przepisy przewidują minimalne stawki wynagrodzenia adwokata w poszczególnych sprawach, ale są one zasadniczo wskazówką dla sądów w zakresie zasądzania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Należy przy tym zaznaczyć, że rozporządzenie przewiduje możliwość ustalenia wynagrodzenia adwokata w zakresie od stawki minimalnej do jej sześciokrotności.

Prosimy pamiętać, że usługi prawne są objęte 23% stawką VAT.

Powyższe jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy koszty usługi prawnej mogą wliczyć w koszty prowadzonej działalności i obniżyć podatki.

Kancelaria Bigoszewski Insadowski Adwokaci Gdańsk stara się zawsze zaproponować klientom najwygodniejsze dla nich formy rozliczenia.

Przede wszystkim proponujemy rozliczenie oparte na trzech podstawowych wariantach płatności:

– z góry pełnych kosztów reprezentacji prawnej – w tym wariancie klient z góry wie, ile usługa prawna będzie go kosztowała i że nie ulegnie ona zmianie w toku postępowania,

– podzielona na część płatną z góry oraz pozostałą część płatną po zakończonej sprawie, przy czym ta druga część może zostać uzależniona od wyniku sprawy (np. procent od wygranej kwoty lub kwota stała) – w tym wariancie klient na początku sprawy ponosi relatywnie niewysokie koszty pomocy prawnej, jednak finalnie wynagrodzenie kancelarii może objąć kwotę wyższą niż w przypadku wariantu płatności wynagrodzenia z góry,

– w ratach – szczególnie w przypadku, gdy koszty reprezentacji z uwagi na charakter i stopień skomplikowania sprawy są relatywnie wysokie, istnieje możliwość rozłożenia płatności wynagrodzenia na kilka rat, płatnych zazwyczaj w okresie miesięcznym lub powiązanych np. z kolejnymi etapami prowadzonego postępowania.

Zaznaczamy jednak, że powyższe warianty mogą być podstawą do bardziej indywidualnego dopasowania formy rozliczenia klienta z kancelarią. 

Jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, dlatego kierujemy się dążeniem do zapewnienia usług najwyższej jakości w umiarkowanych i wyważonych cenach.

Co to znaczy zatem „tani adwokat”?

Naszym zdaniem „tani adwokat” to taki, który swoim działaniem jest w stanie uzyskać na rzecz klienta określone prawa lub składniki majątkowe, których wartość finalnie pozostaje adekwatna do ustalonego z kancelarią wynagrodzenia.

Historie niektórych naszych klientów pokazują, że podejmowane przez nich próby samodzielnego radzenia sobie z problemami prawnymi lub działanie w oparciu o informacje i porady z internetu, skutkowały jedynie pogłębieniem tych problemów. W takim przypadku czynności podjęte następnie przez kancelarię w celu ochrony klientów przed tymi skutkami okazywały się niezwykle utrudnione. Jednocześnie ocena sprawy niejednokrotnie pokazywała, że odpowiednia reakcja prawna w stosownym czasie mogła pozwolić uniknąć określonych problemów.

W sądzie nie istnieje prosty podział na sprawy oczywiste do wygrania oraz oczywiste do przegrania. Każda sprawa ma swój potencjał, szanse i ryzyka, przy czym znaczącą rolę odgrywa również obrana taktyka procesowa. Nie bez znaczenia pozostaje także odpowiednia współpraca klienta z pełnomocnikiem, na co zwracamy szczególną uwagę.

Wobec tego właściwe zajęcie się daną sprawą wymaga zarówno czasu, jak i narzędzi oraz odpowiedniego doświadczenia. 

Uważamy, że bez sprawnie działającej kancelarii, bez rozbudowanego zespołu oraz wykorzystania odpowiednich rozwiązań technicznych, właściwe prowadzenie sprawy jest niezwykle utrudnione, a czasem wręcz niemożliwe, co może negatywnie odbić się na jakości świadczonej usługi.

Dlatego też „tani adwokat” nie powinien być utożsamiany z pełnomocnikiem, który podejmuje się reprezentacji klienta za niewielkie pieniądze. Zazwyczaj oznacza to bowiem, że nie będzie miał zbyt wiele czasu, który mógłby na daną sprawę poświęcić. Bądź też nie posiada zespołu, który zapewniłby mu wparcie techniczne i merytoryczne.

Kierując się wyborem adwokata warto wziąć pod uwagę to, że cena usługi zazwyczaj wiąże się również z jej jakością.

Nie mniej ważna jest ocena, czego dana sprawa dotyczy i jakie konsekwencje może przynieść przegrana. 

Jeśli macie Państwo pytania o indywidualny koszt reprezentacji prawnej w Państwa sprawie, prosimy śmiało o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.

Bigoszewski Insadowski Adwokaci Gdańsk