real estate, homeownership, homebuying-6688945.jpg

Wygrana w sprawie o wykreślenie hipoteki banku

W dorobku naszej kancelarii pojawił się właśnie wyrok w sprawie o wykreślenie hipoteki banku.

Hipoteka dla kredytu CHF

Hipoteka zabezpieczała umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, w związku z czym podstawowym zarzutem pozwu była nieważność tej umowy. Jednakże, pozew oparty został o szereg dalszych zarzutów i argumentów. O ich skuteczności będziemy mogli się dowiedzieć z pisemnego uzasadnienia wyroku, jak zostanie sporządzone. Omawiany wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, zatem sąd nie przedstawił ustnych motywów rozstrzygnięcia.

Pozew dłużnika rzeczowego

Podkreślić trzeba, że powodem w sprawie był nowy właściciel nieruchomości nie będący dłużnikiem osobistym banku. Co więcej, kredytobiorca nie prowadził uprzednio postępowania o stwierdzenie nieważności zabezpieczonej hipoteką umowy kredytu. Na szczęście z pomocą w tym zakresie przychodzi orzecznictwo Sądu Najwyższego (uchwała z dnia 8 września 2021 r. III CZP 28/21). Zgodnie z nim, dłużnik rzeczowy może skutecznie podnosić w toczących się z jego udziałem sprawach zarzuty, które przysługują dłużnikowi osobistemu. W tym, przypadku zarzutem takim była właśnie nieważność umowy kredytu, prowadząca w konsekwencji do nieważności hipoteki.

Warto wyjaśnić także, że nieważność umowy nieuchronnie prowadzi do upadku zabezpieczeń akcesoryjnych (w tym zwłaszcza hipoteki) (wyrok SN z dnia 11 grudnia 2019 r. V CSK 382/18).

Orzecznictwo

Przedmiotowy wyrok nie jest jeszcze prawomocny, jednakże kierunek rozstrzygnięcia jest w pełni zadowalający. Sukces cieszy, szczególnie że w orzecznictwie na tę chwilę ciężko znaleźć wyroki w podobnych sprawach. Należy spodziewać się apelacji ze strony banku (oraz naszego zażalenia na koszty, bo wygrywając cały proces powód powinien otrzymać również zwrot wszystkich kosztów, w tym postępowań wpadkowych, niezależnie od ich wyniku – wyrok SN z dnia 28 września 2018 r. I CSK 179/18).

Zapraszamy do współpracy, a tymczasem poniżej treść wyroku:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *