us supreme court building, washington dc, gov-2225766.jpg

Kredyt w CHF – czas odkurzyć stare sprawy (skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego)

Bardzo ucieszyła mnie informacja o tym, że Minister Sprawiedliwości uznał za konieczne wystąpienie ze skargą nadzwyczajną do Sądu Najwyższego w prawomocnie zakończonej na niekorzyść konsumenta sprawie dotyczącej kredytu „frankowego”. Przyznam, że taki pomysł chodził za mną od dłuższego czasu, jednakże ktoś mnie w tym uprzedził, ale dobrze, bo przynajmniej ścieżka prawna zostanie w ten sposób przetarta.

Powyższe oznacza, że nie tylko przedstawiciele władzy dostrzegają problem frankowiczów, lecz również to, że istnieje nadzieja na wzruszenie takich rozstrzygnięć w sprawach kredytów w CHF, które zapadły, w świetle obecnych poglądów orzecznictwa, gdyż same przepisy prawa niewiele się w tym zakresie w ostatnich latach zmieniły, w sposób całkowicie sprzeczny z prawem oraz poczuciem elementarnej sprawiedliwości.

Warto także zauważyć, że powyższa sytuacja daje szansę nie tylko tym, którzy podejmowali próbę walki z bankiem o stwierdzenie nieważności umowy lub wyeliminowania z niej klauzul abuzywnych obejmujących indeksację lub denominację kredytu do CHF (lub innych walut zagranicznych), lecz również, a może przede wszystkim, otwiera drogę do wzruszenia tych wyroków i nakazów zapłaty, które zostały wydane na rzecz banków i funduszy sekurytyzacyjnych przeciwko kredytobiorcom, którzy z różnych przyczyn (zazwyczaj lawinowego wzrostu raty kredytu) nie udźwignęli swojego zobowiązania wobec banku i wobec których bank podjął działania windykacyjne i egzekucyjne.

Nasza kancelaria w swoim portfolio posiada bogate doświadczenie w sprawach obrony dłużników banków i firm windykacyjnych w podobnych sprawach i te orzeczenia, które wydane zostały w ostatnich 2 latach, niemal w 100% udawało nam się uzyskać na korzyść klientów, a w konsekwencji uratować majątek klientów przed całkowicie niezasadnymi roszczeniami nieuczciwych wierzycieli.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *