Zakres specjalizacji

Jeżeli doświadczacie Państwo problemów prawnych, tak w życiu prywatnym, jak i podczas prowadzenia działalności gospodarczej, to zapraszamy do skorzystania z oferty naszych Kancelarii Adwokackich.

Mamy świadomość, że komplikacje natury prawnej potrafią zaburzyć wewnętrzny spokój i normalne funkcjonowanie osoby, która z nimi się boryka. Naszym zadaniem jest rozwiązać Państwa problem – w sposób możliwe najprostszy i najszybszy, a przy tym najbardziej efektywny.

Krzysztof Bigoszewski i Paweł Insadowski

01.

Prawo cywilne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego.

01.

Sprawy bankowe

Od lat reprezentujemy tzw. „frankowiczów” w sprawach przeciwko bankom.

02.

Prawo rodzinne

Udzielamy wsparcia we wszystkich sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

03.

Prawo spadkowe

Rozwiązujemy problemy prawne, które powstają na gruncie prawa spadkowego.

04.

Prawo administracyjne

Kierujemy do naszych Klientów szeroką ofertą z prawa administracyjnego.

05.

Prawo karne

Pomagamy we wszystkich sprawach karnych oraz wykroczeniowych.

06.

Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w stałej lub doraźnej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zadzwoń: 58 308 44 88
lub napisz: kancelaria@kbpi.com.pl

01.

Prawo cywilne

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności: sprawy dotyczące dochodzenia wierzytelności, sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia, sprawy dotyczące ochrony prawa własności i posiadania, sprawy dotyczące wykonywania umów. Nadto przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty, w szczególności umowy, opinie prawne oraz pisma procesowe.

02.

Sprawy bankowe

Od lat reprezentujemy tzw. „frankowiczów” w procesach przeciwko bankom, zarówno inicjując sprawy w ich imieniu, jak i broniąc zadłużonych kredytobiorców przed powództwami wytoczonymi przeciwko nim przez banki. Zapewniamy pełne wsparcie na wszystkich etapach postępowania, poczynając od uzyskania analizy finansowo-kredytowej, poprzez przygotowanie Klienta i udział wraz z nim na rozprawach przed sądami obu instancji, aż po udział w ewentualnym postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

03.

Prawo rodzinne

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. W szczególności prowadzimy sprawy o: rozwód, separację, alimenty, ustalenie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ustalenie opieki i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków. Jeżeli poszukujecie Państwo adwokatów, którzy w sposób należyty poprowadzą Państwa sprawę, to zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi Kancelariami Adwokackimi.

04.

Prawo spadkowe

Dużą uwagę podczas wykonywania naszej praktyki zawodowej poświęcamy sprawom spadkowym. W szczególności prowadzimy sprawy dotyczące: dziedziczenia ustawowego, testamentu, zachowku, działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, wydziedziczenia, stwierdzenia niegodności dziedziczenia. Materia spadkowa jest trudna i skomplikowana, dlatego też zachęcamy Państwa do skorzystania z naszych usług.

05.

Prawo administracyjne, świadczenia rodzinne i ubezpieczenia społeczne

Prowadzimy sprawy z zakresu prawa administracyjnego oraz reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami i organami administracji publicznej w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz świadczeń emerytalnych i rentowych. Jeżeli doświadczacie Państwo problemów z uzyskaniem świadczenia pielęgnacyjnego, mimo rezygnacji z pracy w celu opieki nad niepełnosprawną osobą lub spotkali się Państwo z bezpodstawną odmową przyznania renty mimo niezdolności do pracy – zapraszamy do nawiązania kontaktu z naszymi Kancelariami Adwokackimi.

06.

Prawo karne

Udzielamy naszym Klientom wsparcia z zakresu prawa karnego, w tym prawa wykroczeń i prawa karnego wykonawczego. Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, to jest w postępowaniu przygotowawczym i sądowym. Reprezentujemy naszych Klientów przed organami ścigania i sądami – we wszystkich instancjach i w razie potrzeby na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.

07.

Obsługa prawna firm

Specjalizujemy się w stałej lub doraźnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych – w zależności od potrzeb i zapatrywań biznesowych naszych Klientów. Antycypujemy i rozwiązujemy wszystkie problemy prawne, na które można napotkać podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli zatem poszukujecie Państwo Kancelarii, która ma doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców – zapraszamy do współpracy.