hourglass, money, time-1703349.jpg

Bezprawne naliczanie odsetek karnych przez bank

W omawianej sprawie bank pozwał kredytobiorcę o skapitalizowane odsetki karne naliczone po wypowiedzeniu umowy kredytu. Skuteczny okazał się zarzut niedopuszczalności takiego naliczania odsetek przez bank, gdyż brak było w umowie zapisów zezwalających bankowi na takie działanie. Nasze stanowisko oparte było na dotychczasowym dorobku orzecznictwa w przedmiocie odsetek karnych po wypowiedzeniu umowy kredytu. Odsetkami bankowych zajmował się już Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2017 r. II CSK 281/16, …

Bezprawne naliczanie odsetek karnych przez bank Read More »