poland, warsaw, supreme court-891561.jpg

Kredyty frankowe – kolejna uchwała Sądu Najwyższego III CZP 40/22

Kwestia oceny postanowień dotyczących klauzul indeksacyjnych Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. wydał uchwałę (III CZP 40/22), w której uznał, że: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania …

Kredyty frankowe – kolejna uchwała Sądu Najwyższego III CZP 40/22 Read More »