judge, hammer, judgement-1587300.jpg

Roszczenie banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu

W związku z prowadzonymi przez naszą Kancelarię sprawami kredytów frankowych, Klienci – frankowicze często pytają nas:

  • czy bankowi przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu?
  • czy bank może żądać od kredytobiorcy zapłaty wynagrodzenia za udzielenie kredytu po stwierdzeniu nieważności umowy kredytowej?
  • czy bank może wystąpić do Sądu z pozwem przeciwko kredytobiorcy o zapłatę wynagrodzenia za wypłacony kredyt?
  • czy po wygraniu sprawy przeciwko bankowi frankowicze będą musieli zapłacić bankowi więcej niż tyle, ile pieniędzy otrzymali od banku z kredytu?

Te pytania spędzają frankowiczom sen z powiek. Nic dziwnego! Klienci obawiają się, że walka z Bankiem przyniesie więcej strat niż korzyści.

Odpowiadamy jednak zawsze, że należy sprzeciwić się pozwowi banku i podjąć z nimi walkę. Takie roszczenia banków są bezprawne i bezpodstawne. Żądanie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału kredytu nie ma żadnej podstawy prawnej.

Potwierdzają to najnowsze wyroki Sądów oddalające żądania banków o wynagrodzenie za bezumowne korzystnie z kredytu:

Żądania banków o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie naruszają także prawo Unii Europejskiej, które jest bezpośrednio stosowane także w Polsce. Kredytobiorcy jako konsumenci są objęci ochroną konsumencką na mocy dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/13. Domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku nieważności umowy kredytowej byłoby sprzeczne z odstraszającym charakterem dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (93/13). A więc, Banki powinny ponosić karę za stosowanie nieuczciwych warunków, dlatego nie należy się im żadne wynagrodzenie za udzielenie kredytu niezgodnego z prawem.

Powracając do początkowych pytań, Bank może więc skierować do kredytobiorcy wezwanie do zapłaty wynagrodzenia o bezumowne korzystanie z kapitału kredytu. Może też złożyć pozew o zapłatę lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

W każdej z tych sytuacji konieczne jest podjęcie skutecznej obrony prawnej. Nawet pomimo korzystnych wyroków Sądów i wygranych frankowiczów we wcześniejszych sprawach, każda kolejna sprawa rozpoznawana jest indywidualnie. Dlatego brak właściwych czynności w procesie sądowym może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść banku.

A więc jeśli:

  • otrzymałeś od Banku wezwanie do zapłaty,
  • otrzymałeś od Sądu pozew o zapłatę wniesiony przeciwko Tobie przez Bank,
  • otrzymałeś od Sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z Bankiem;

NIE CZEKAJ! Skontaktuj się z nami!

NASZA KANCELARIA POMOŻE CI WYGRAĆ Z BANKIEM!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *