Nieruchomości

Strona główna > nieruchomości

Nieruchomości

Języki: polski, niemiecki

Specjalizacje

Nieruchomości

Profesjonalna pomoc prawna

Świadczymy pomoc prawną w szeroko rozumianych sprawach dotyczących nieruchomości.

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

W tym zakresie pomagamy klientom m.in. w uzgadnianiu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, usuwaniu usterek księgi wieczystej, regulacji spraw spadkowych związanych z nieruchomościami, w dochodzeniu lub obronie przed zasiedzeniem nieruchomości, uwłaszczeniach (np. na podstawie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych), regulacji zasad korzystania z nieruchomości wspólnej (np. umowy quad usum), sporach sąsiedzkich, w ustanawianiu lub obronie przed ustanowieniem służebności (gruntowych, przejazdu i przechodu, drogi koniecznej, osobistych, np. służebności mieszkania), przygotowywaniu umów użyczenia, najmu oraz dzierżawy, postępowaniach w przedmiocie zniesienia współwłasności, podziałach nieruchomości.

Roszczenia związane z nieruchomościami

Nasza kancelaria świadczy klientom pomoc w dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, postępowaniach przeciwko gminie z tytułu opóźnienia w wydaniu dłużnikowi lokalu socjalnego, procesach posesoryjnych (o wydanie nieruchomości lub o zaprzestanie naruszania jej posiadania), odszkodowaniach z tytułu wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowaniach za posadowienie urządzeń przesyłowych, procesach o eksmisję, a także w postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości. Zapewniamy również obsługę prawną w sprawach ze skargi pauliańskiej zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników i nabywców nieruchomości, względem których skarga jest skierowana.

Wspólnoty mieszkaniowe

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji wspólnot mieszkaniowych w zakresie zasad sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, dochodzenia roszczeń względem właścicieli lokali zalegających z opłatami na rzecz wspólnoty, w procesach z podmiotami zewnętrznymi – wykonawcami prac budowlanych, dostawcami usług, np. firmami sprzątającym i ochroniarskimi.

Inwestowanie w nieruchomości

Kompleksowo zapewniamy pomoc prawną w procesie inwestowania w nieruchomości, w szczególności doradzamy przy sporządzaniu umów sprzedaży nieruchomości, przygotowujemy nieruchomości do sprzedaży poprzez regulację ich stanu prawnego, prowadzimy w imieniu klienta negocjacje w zakresie warunków sprzedaży nieruchomości, reprezentujemy klienta w całym procesie inwestowania poprzez nabycie wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie (w tym zarówno od podmiotów instytucjonalnych, jak fundusze sekurytyzacyjne, jak i podmiotów prywatnych) – od analizy prawnej oferty nabycia wierzytelności, przez negocjacje co do warunków sprzedaży wierzytelności i jej ceny, przygotowanie umów oraz wniosków do sądów wieczystoksięgowych, po zgłoszenie nabywcy jako wierzyciela hipotecznego w postępowaniu egzekucyjnym, stały kontakt z komornikiem, w tym na etapie licytacji nieruchomości.