credit squeeze, taxation, purse-522549.jpg

Sąd eliminuje WIBOR z umowy kredytu

Po zalewie spraw sądowych wszczynanych przez „frankowiczów” w obronie swoich interesów stają teraz „złotówkowicze”. Wobec drastycznych podwyżek stóp procentowych i horrendalnie wzrastających rat kredytów oprocentowanych wskaźnikiem WIBOR, zaczynają oni kwestionować przed Sądami uczciwość umów kredytów złotówkowych.

Przełomowe orzeczenie sądu w sprawie stawki WIBOR

O tym, że mogą mieć rację, świadczy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach wydane 3 listopada 2022 r. ws. o sygn. akt I Co 556/22. Sąd eliminuje WIBOR tymczasowo (w drodze zabezpieczenia na czas trwania procesu) z oprocentowania kredytu pozostawiając samą marżę. W wyniku tego miesięczna rata zmniejszyła się czterokrotnie – spadła z poziomu ok. 6700 zł do ok. 1700 zł. Sprawa odbiła się w mediach szerokim echem (m. in. TU).

Postanowienie zabezpieczające nie oznacza oczywiście, że taki będzie ostateczny wyrok w sprawie. Zapada ono na początku postępowania na podstawie jedynie powierzchownej analizy sprawy przez sąd. O zabezpieczeniach w sprawach frankowych pisaliśmy TU. Nadto zaznaczyć należy, że w opisywanej sprawie postanowienie nie jest prawomocne. Oznacza to, że bank może i najpewniej złoży zażalenie na to rozstrzygnięcie. Niemniej ukazuje ono wstępny ogląd sądu na sprawę, co skutkuje tym, że sąd eliminuje WIBOR. Już „na pierwszy rzut oka” sąd dopatrzył się nieuczciwości w postanowieniach umowy kredytu związanych z WIBORem. Obecnie prowadzić będzie dalsze szczegółowe postępowanie dowodowe mające zweryfikować słuszność takiego zapatrywania.

Konsekwencje postanowienia sądu

Do opisywanego postanowienia sądu o usunięciu WIBORu z umowy kredytu, z uwagi na jego wspomniany wcześniej wstępny i nieprawomocny charakter, należy podchodzić póki co z powściągliwością. Tym niemniej należy postrzegać je jako ważne i potrzebne. Da ono bowiem niewątpliwie asumpt do szerszej dyskusji nad tym tematem. W szczególności istotne będą rozważania prowadzone pomiędzy sędziami, którym przyjdzie sądzić w podobnych sprawach. W konsekwencji tego w spodziewać możemy się niebawem kolejnych orzeczeń sądów w tym przedmiocie.

Będziemy bacznie przyglądać się tej sprawie, jak i innym dotykających kwestii uczciwości kredytów złotówkowych. W kolejnych wpisach na łamach naszego bloga informować będziemy o kierunku, w jakim kształtować będzie się linia orzecznicza w kwestii kredytów złotówkowych, ich oprocentowania i stawki WIBOR.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *