gavel, justice, judge-7538565.jpg

Pozwy w sprawach „frankowych” wyłącznie przed Sąd miejsca zamieszkania frankowicza

Zmiana przepisów w zakresie właściwości miejscowej spraw frankowych

Od 15 kwietnia 2023 r. pozwy w tzw. sprawach frankowych będzie można składać wyłącznie przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania frankowicza. Donoszą już o tym wiodące serwisy prawne – więcej pod TYM linkiem.

Wynika to ze zmiany przepisów dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r. poz. 614. Konkretnie art. 18 §1 tej ustawy, który mówi, że w okresie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu powództwo konsumenta o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego, denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż waluta polska, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia wynikającego z niej stosunku prawnego, o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód ma miejsce zamieszkania.

Rozwiązanie zostało wprowadzone na okres 5 lat. Jego głównym celem jest odciążenie XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, zwanego „wydziałem frankowym”. Do Sądu tego wpływała zdecydowana większość spraw frankowiczów z całej Polski, bo właśnie w okręgu tego Sądu większość Banków ma swoje siedziby.

Szybsze i lepsze rozpoznanie spraw

Wprowadzona zmiana spowoduje przerzucenie ciężaru rozpoznawania spraw na inne sądy w Polsce, w szczególności na sądy okręgowe. Powinno to skutkować przyspieszeniem rozpoznawania spraw frankowych, w szczególności tych już toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie, choć taki efekt nowelizacji nie będzie widoczny od razu.

Zmiana przepisów powinna w sposób pozytywny przełożyć się także na jakość i szybkość rozpoznawania spraw frankowych przez sądy, które do tej pory nie miały z tymi sprawami zbyt wiele do czynienia. Konieczność rozpoznawania większej ilości takich spraw wymoże na sędziach zgłębienie ich skomplikowanej materii oraz właściwe planowanie organizacji procesu sądowego.

Czas na pozwanie banku

Jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na pozwanie banku, najwyższy czas, aby to zrobić. Tym bardziej, że daje to duże szanse na wstrzymanie spłaty rat już krótko po złożeniu pozwu, o czym szerzej pisaliśmy w TYM wpisie.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw frankowych, a o niektórych wygranych w sprawach przeczytać można we wpisach na naszym blogu:

Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *