Bez kategorii

lady justice, legal, law-2388500.jpg

Sędzia „frankowicz” a proces z bankiem

Procesy frankowe rodzą nie tylko wiele merytorycznych zagadnień prawnych, lecz również, wydawałoby się, kontrowersji. Banki, podejmując obronę, podnoszą wiele kwestii mających na celu odeprzeć roszczenia konsumentów albo przynajmniej opóźnić ich rozpoznanie. Jednym z takich „argumentów” po stronie banków jest postulat odsunięcia od orzekania sędziów, którzy sami są stronami kredytów frankowych. Formułując takie wnioski banki powołują się przede wszystkim na treść przepisu art. 49 § 1 k.p.c. …

Sędzia „frankowicz” a proces z bankiem Read More »

money, home, coin-2724245.jpg

Prawomocna wygrana z mBank S.A. – nieważność umowy kredytu frankowego, zwrot ponad 600.000 zł, saldo kredytu zmniejszone z ponad 1 mln zł do zera

Mamy przyjemność poinformować o kolejnym sukcesie frankowiczów reprezentowanych przez naszą kancelarię (o wcześniejszych sukcesach pisaliśmy tu). Kredyt frankowy MULTIPLAN mBanku (wcześniej BRE Banku) uznany za nieważny. Sukces jest tym większy, jako że wyrok jest już prawomocny, a kredytobiorcy nie muszą już dłużej spłacać rat kredytu. 13 kwietnia 2022 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie zapadł wyrok (I ACa 52/22), na mocy którego: kredyt frankowy waloryzowany do CHF …

Prawomocna wygrana z mBank S.A. – nieważność umowy kredytu frankowego, zwrot ponad 600.000 zł, saldo kredytu zmniejszone z ponad 1 mln zł do zera Read More »

poland, warsaw, supreme court-891561.jpg

Kredyty frankowe – kolejna uchwała Sądu Najwyższego III CZP 40/22

Kwestia oceny postanowień dotyczących klauzul indeksacyjnych Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. wydał uchwałę (III CZP 40/22), w której uznał, że: Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria …

Kredyty frankowe – kolejna uchwała Sądu Najwyższego III CZP 40/22 Read More »

hourglass, money, time-1703349.jpg

Bezprawne naliczanie odsetek karnych przez bank

W omawianej sprawie bank pozwał kredytobiorcę o skapitalizowane odsetki karne naliczone po wypowiedzeniu umowy kredytu. Skuteczny okazał się zarzut niedopuszczalności takiego naliczania odsetek przez bank, gdyż brak było w umowie zapisów zezwalających bankowi na takie działanie. Nasze stanowisko oparte było na dotychczasowym dorobku orzecznictwa w przedmiocie odsetek karnych po wypowiedzeniu umowy kredytu. Odsetkami bankowych zajmował się już Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2017 r. II …

Bezprawne naliczanie odsetek karnych przez bank Read More »

win, word, scrabble-1820037.jpg

Wygrana z mBank w sprawie CHF- nieważność umowy i zwrot ponad 500.000 zł

Wydaje się, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wypracował już spójne stanowisko co do oceny ważności umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Takie kierunek orzecznictwa pozostaje w zgodzie z dotychczasowym dorobkiem TSUE. Oczekiwana uchwała Sądu Najwyższego dotycząca problematyki kredytów CHF (sprawa III CZP 11/21) może niewiele zmienić w tym zakresie. Poniżej nasza kolejna wygrana w dużej sprawie:

bank, money, finance-2907728.jpg

Kredyt CHF – wygrana z Raiffeisen (dawniej EFG Eurobank Ergasias)

W styczniu kancelaria wywalczyła kolejną wygraną w sprawie kredytu frankowego, tym razem przeciwko Raiffesien Bank International AG Oddział w Polsce. Co szczególnego w tej sprawie, bank na ostatniej rozprawie zgłosił do protokołu zarzut zatrzymania roszczeń kredytobiorców do czasu spełnienia przez nich roszczenia banku z tytułu wypłaconego kapitału kredytu (pełnomocnik banku powołał się na przepisy art. 496 w związku z art. 497 k.c. Treść wyroku nie pozostawia wątpliwości, że sąd ww. …

Kredyt CHF – wygrana z Raiffeisen (dawniej EFG Eurobank Ergasias) Read More »

india, debt, occupation-3887561.jpg

Status przedsiębiorcy a wygrana w sprawie kredytu frankowego

Dlaczego powyższe zagadnienie jest tak istotne? Otóż, od posiadanego statusu konsumenta lub przedsiębiorcy (nie-konsumenta) zależy to, czy w procesie weryfikacji prawidłowości i ważności umowy kredytu (ale też każdej innej umowy – tu obok kredytów CHF kwestia ta jest niezwykle istotna np. w sprawach dotyczących polisolokat) kredytobiorca będzie mógł poszukiwać ochrony prawnej przed tzw. klauzulami abuzywnymi, czyli postanowieniami niedozwolonym. Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga zatem wyjaśnienia, …

Status przedsiębiorcy a wygrana w sprawie kredytu frankowego Read More »

coins, money, uk money-2512279.jpg

Dobra passa trwa – ponownie wygrana z mBank w sprawie kredytu CHF

W wyniku złożonego przez kancelarię pozwu, w dniu 13.01.2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego zawartej z mBank S.A. W tej sprawie warto po pierwsze wskazać, że od dnia złożenia przez kancelarię pozwu do dnia wydania wyroku minęło zaledwie 11 miesięcy i 1 dzień, po drugie zaś w sprawie tej chodziło o kredyt już spłacony, zaś w toku postępowania pozwany bank próbował przekonywać, że z uwagi na krótki okres najmu …

Dobra passa trwa – ponownie wygrana z mBank w sprawie kredytu CHF Read More »

coins, banknotes, money-1726618.jpg

Kredyt w CHF – zawieszenie spłat rat na czas postępowania sądowego

Co do zasady O zasadności występowania do sądów z powództwami dotyczącymi problemów związanych z nieuczciwymi warunkami tzw. kredytów frankowych raczej nikogo nie trzeba obecnie przekonywać, choć niejednolitość orzecznictwa, wciąż nierozwiązana przez Sąd Najwyższy (patrz oczekiwanie na uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21), skutkuje czasowym wstrzymywaniem się niektórych osób z podjęciem tego kroku z obawy ryzyka przegrania procesu i związanych z tym kosztów. O ile truizmem jest twierdzenie, …

Kredyt w CHF – zawieszenie spłat rat na czas postępowania sądowego Read More »

palace, justice, brussels-4781576.jpg

Nieważność umowy kredytu CHF – wygrana z mBank S.A.

Dziś opublikowany został wyrok w kolejnej sprawie prowadzonej przez kancelarię przeciwko mBank S.A. w przedmiocie uznania umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego za nieważną. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt III C 826/19) podzielił naszą argumentację co do nieważności umowy kredytu, stwierdzając, że nieważność ta zachodzi na wielu płaszczyznach, zaczynając od niezgodności tak ukształtowanej umowy z naturą stosunku zobowiązaniowego w postaci umowy kredytu, przez rażące naruszenie przez bank interesów …

Nieważność umowy kredytu CHF – wygrana z mBank S.A. Read More »

Scroll Up