Bez kategorii

construction site, crane, architecture-3555550.jpg

Wygrana z deweloperem – odszkodowanie za opóźnienie w wydaniu lokalu

O co poszło? Sytuacja dość powszechna – deweloper obiecuje szybkie terminu, a później rzeczywistość to weryfikuje. Niestety, wiąże się to często nie tylko z ogólnymi niedogodnościami, lecz równie często z wymiernymi startami finansowymi po stronie nabywcy. Nasza kancelaria pomaga klientom w sporach z deweloperami. Pomoc świadczymy m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z niedotrzymania przez dewelopera terminu wydania lokalu. W tym przypadku głównym roszczeniem klienta było żądanie pokrycia przez dewelopera strat wynikających z braku możliwości …

Wygrana z deweloperem – odszkodowanie za opóźnienie w wydaniu lokalu Read More »

justice, straight, jurisdiction-2071539.jpg

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Oznacza to, że wierzyciele banku, w tym także osoby, które posiadają lub posiadały w Getin Noble Bank S.A. kredyt hipoteczny indeksowany do CHF, a który został uznany za nieważny lub mógłby zostać za taki uznany, mają termin 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości na zgłoszenie swoich wierzytelności syndykowi. Osoby …

Upadłość Getin Noble Bank S.A. Read More »

money, currency, euro-79657.jpg

Zabezpieczenie powództwa w sprawie kredytu CHF poprzez zawieszenie spłat rat w oparciu o wyrok TSUE w sprawie C 287/22

W wyroku z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie C 287/22 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że „art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w związku z zasadą skuteczności należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego …

Zabezpieczenie powództwa w sprawie kredytu CHF poprzez zawieszenie spłat rat w oparciu o wyrok TSUE w sprawie C 287/22 Read More »

judge, hammer, judgement-1587300.jpg

TSUE potwierdza: banki nie mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

W dniu dzisiejszym zapadł długo oczekiwany przez wszystkich frankowiczów wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O korzystnym dla frankowiczów orzeczeniu TSUE przeczytać można m.in. TU Trybunał potwierdził, że prawo nie pozwala bankom na dochodzenie od kredytobiorców jakichkolwiek roszczeń związanych z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną. W takiej sytuacji jedynym przysługującym bankowi roszczeniem jest zwrot od kredytobiorcy kapitału kredytu, który został wypłacony przez bank na mocy umowy …

TSUE potwierdza: banki nie mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału Read More »

gavel, justice, judge-7538565.jpg

Pozwy w sprawach „frankowych” wyłącznie przed Sąd miejsca zamieszkania frankowicza

Zmiana przepisów w zakresie właściwości miejscowej spraw frankowych Od 15 kwietnia 2023 r. pozwy w tzw. sprawach frankowych będzie można składać wyłącznie przed Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania frankowicza. Donoszą już o tym wiodące serwisy prawne – więcej pod TYM linkiem. Wynika to ze zmiany przepisów dokonanej ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2023 r. poz. …

Pozwy w sprawach „frankowych” wyłącznie przed Sąd miejsca zamieszkania frankowicza Read More »

credit squeeze, taxation, purse-522549.jpg

Sąd eliminuje WIBOR z umowy kredytu

Po zalewie spraw sądowych wszczynanych przez „frankowiczów” w obronie swoich interesów stają teraz „złotówkowicze”. Wobec drastycznych podwyżek stóp procentowych i horrendalnie wzrastających rat kredytów oprocentowanych wskaźnikiem WIBOR, zaczynają oni kwestionować przed Sądami uczciwość umów kredytów złotówkowych. Przełomowe orzeczenie sądu w sprawie stawki WIBOR O tym, że mogą mieć rację, świadczy orzeczenie Sądu Okręgowego w Katowicach wydane 3 listopada 2022 r. ws. o sygn. akt I Co 556/22. Sąd …

Sąd eliminuje WIBOR z umowy kredytu Read More »

shaking hands, company, office-5217122.jpg

Przedsiębiorca w sporze z bankiem o ważność kredytu frankowego

Wracam do wątku pozycji przedsiębiorcy w sporze z bankiem o ważność kredytu frankowego. Przypomnę, że wcześniejszy wpis w tym temacie znajduje się tu. Początek kształtowania się stanowiska judykatury Nieustający rozwój orzecznictwa w sprawach kredytów CHF objął również ewolucję poglądów dotyczących ważności takich umów zawieranych przez przedsiębiorców. W tym zakresie jednym z pierwszych mających znaczenie w omawianej dyskusji orzeczeń jest z pewnością wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja …

Przedsiębiorca w sporze z bankiem o ważność kredytu frankowego Read More »

coins, currency, investment-948603.jpg

Wygrana z Bankiem BPH – Sąd Apelacyjny w Gdańsku kwestionuje możliwość posłużenia się przez bank zarzutem zatrzymania

Miło mi podzielić się kolejną dobrą informacją o wygranej naszego klienta z Bankiem BPH (kredyt dawnego GE Mony Banku) w sprawie nieważności umowy kredytu CHF. W wyroku z dnia 6 października 2022 r. V ACa 189/22 Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił w całości apelację banku od wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu frankowego oraz zasądzającego na rzecz kredytobiorcy zwrotu wszystkich uiszczonych przez niego kwot na poczet spłaty kredytu. Zarzut zatrzymania W sprawie tej bank …

Wygrana z Bankiem BPH – Sąd Apelacyjny w Gdańsku kwestionuje możliwość posłużenia się przez bank zarzutem zatrzymania Read More »

wallet, empty, poverty-3548021.jpg

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) poinformował dziś, że rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Nie budzi to zdziwienia, ponieważ sytuacja finansowa banku od lat była bardzo zła i groziła upadłością. Getin Noble Bank nieprzerwanie od 2016 r. notował straty. O ponad miliardowej stracie w 2021 roku i 560 mln straty w roku 2020 można przeczytać chociażby TU. Działalność Banku zostanie przeniesiona do nowo utworzonego VeloBanku – wspólnego banku …

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku Read More »

piggy bank, savings, coins-968302.jpg

Wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. w sprawach połączonych od C-80/21 do C-82/21

Kolejny korzystny wyrok TSUE dla frankowiczów W najnowszym wyroku TSUE udzielił odpowiedzi na kolejne pytania dotyczące sposobu procedowania przez polskie sądy spraw dotyczących wyroków indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyrok ten obok potwierdzenia dotychczasowej linii orzeczniczej w omawianej materii, zajął istotne stanowisko w kwestiach nadal spornych między stronami procesów dotyczących kredytów w CHF. Za, wydawałoby się, definitywne uznać należy stanowisko TSUE, zgodnie z którym Trybunał …

Wyrok TSUE z dnia 8 września 2022 r. w sprawach połączonych od C-80/21 do C-82/21 Read More »